Click here to skip to main content.
 

Defnyddio’r Archifau

Mae dogfennau unigryw hanesyddol ein Harchifau yn cynnwys gohebiaeth, dyddiaduron, cofnodion, ffotograffau, adroddiadau answyddogol, deunydd sain a fideo, a llawer mwy. Mae rhai o’n llawysgrifau’n dyddio yn ôl i’r 14 g., ond mae rhan helaethaf ein harchifau yn dyddio o’r 18 g., hyd at yr 20 g.

- Gellir darllen archifau yn yr Ystafell Ddarllen yn SCOLAR (Casgliadau Arbennig ac Archifau), a lleolir ar y llawr gwaelod-is, Llyfrgell y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol, Heol Corbett, Caerdydd, CF10 3EU.

- Cysylltwch trwy e-bost neu ffôn o flaen llaw os hoffech ddefnyddio ein harchifau; oriau agor SCOLAR yw 9am – 5pm, Dydd Llun – Dydd Gwener.

Ymholiadau

Powered by CalmView© 2008-2023