Click here to skip to main content.
 

Enquiries / Ymholiadau

Please contact Special Collections and Archives (SCOLAR) for advice if you are unable to find what you are looking for, or if you wish to comment on the Catalogue. University institutional records are not currently listed within the Catalogue; please contact the University Records Manager, detailing your enquiry.

Cysylltwch â SCOLAR (Casgliadau Arbennig ac Archifau) am gymorth os nad ydych yn llwyddiannus gydag eich ymholiadau, neu os oes gennych sylwadau ar y Catalog. Nid yw archifau swyddogol y Brifysgol wedi ei rhestru ar y Catalog eto; cysylltwch â Rheolwraig Cofnodion y Brifysgol (isod) os oes gennych ymholiadau.

Special Collections and Archives / Casgliadau Arbennig ac Archifau (SCOLAR)

Alison Harvey - Asst. Archivist / Archifydd Cynorthwyol

Email / Ebost: HarveyAE@cf.ac.uk
Tel. / Ffôn: 029 20874911

University Institutional Archives / Archifau Swyddogol y Brifysgol

Sarah Phillips - University Records Manager / Rheolwraig Cofnodion y Brifysgol

Email / Ebost: PhillipsSJ7@cf.ac.uk
Tel. / Ffôn: 029 20879403

Powered by CalmView© 2008-2023